BYGGETILLADELSE m.m.

Alt byggeri af kolonihavehuse, overdækkede terrasser og drivhuse i  Kolonihaveforeningen Sundsmark er reguleret og underlagt Lokalplanen: 4.4-3 Sundsmark kolonien, som bliver kontrolleret af Sønderborg Sønderborg kommune

Ønsker et medlem at bygge hus, drivhus eller udvide eksisterende hus, skal der først afgives en tegning over husets størrelse og placering på grunden. Tegningen afleveres til formanden som vil sørge for godkendelse hos den øvrige bestyrelse
Der skal indleveres 3 kopier af tegningen (Bestyrelsen som skal godkende tegningen først, og der skal gemmes en kopi i fælleshuset som kan fremvises hvis kommunen ber om det.

Ordensregler for KHF Sundsmark vedrørende bebyggelse:

Vedtaget på generalforsamling 2013

§ 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING:

5.1:  På hver kolonihavelod må kun opføres en kolonihavebeboelse med tilhørende udhus og drivhus.

5.2:  Ønskes noget opført på grunden - skal det forinden byggeriets start - godkendes hos haveforeningens formand eller bestyrelsen. Sagen forelægges derefter Kredsen til godkendelse, hvorefter sagen forelægges Planafdelingen til endelig afgørelse.

5.3:  På hvert kolonihavelod kan der bygges en beboelse på minimum 6 m2 og maksimum 40 m2 inklusive overdækninger og tagudhæng ud over 50 cm.  Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,5 m målt fra terræn. Det er muligt at opsætte et tårn på højst 5 meter i højden og højst 2 m2 i forbindelse med beboelsen.

Udover kolonihavebeboelsen er det tilladt at opføre op til to fritliggende småbebyggelser. Et legehus eller udhus på maksimalt 7 m² med en maksimal højde på 2,5 meter og et drivhus på op til 10 m² med en bygningshøjde på maksimalt 2,5 meter. Der skal være mindst 2,5 meter imellem bygningerne.

Alle nye bygninger og overdækninger skal holdes mindst 2,5 meter fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuse kan dog sættes indtil 0,6 meter fra hække.

Kolonihavebebyggelsens udvendige bygningsdele må kun udføres i lette materialer som fx træ og tagpap. Bebyggelsen skal være af pæn udførelse og skal holdes i forsvarlig stand.

5.4:  Solcelleanlæg må udelukkende opsættes på taget af bebyggelse og skal være anti-refleksbehandlet.

5.5:  Terrænregulering på mere end +/- 0,50 meter må kun foretages, hvis det er godkendt af Sønderborg Kommune, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

5.6:  Der må ikke installeres nedsivningsanlæg til sanitært spildevand på haveloddet.

5.7:  Alle haver skal være forsynet med en havelåge(max højde 1,60 meter), vej nr. samt postkasse/plastrør monteret ved havelågen.

5.8:  Det er tilladt at have brændeovn i kolonihavehusene.  Hvert enkelt medlem som har/eller installerer en brændeovn har pligt til at få det godkendt af myndighederne. Bestyrelsen skal modtage en kopi af det enkelte medlems godkendelse.

5.9:  Såfremt opførte bebyggelse/overdækning giver anledning til påtale, kan de kræves fjernet med mindst 8 dages varsel. Hvis arbejdet ikke er fuldført, kan det forlanges standset omgående.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 16:50
Hvad koster det ? har modtaget 4
19.02 | 16:48
HVORNÅR VAR DET NU ? har modtaget 2
19.02 | 16:44
SUNDSMARKS HISTORIE har modtaget 2
19.02 | 16:40
FORSIDEN har modtaget 8
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE