REFERATER 2018

Bestyrelsesmøde

 Bestyrelsesmøde den 2-5-2018

 

Referat fra sidste møde blev godkent.

 

Beretning ved formanden.

Vi har solgt to huse siden sidste møde.

Der er nogle kolonister der skal tolerere, at der kommer mange unge her til kolonien, som bestyrelse er vi meget glade for det.

Det er jo dem der tage over og komme med nye ideer og input, så det ikke altid er det samme . Med unge mennesker kommer børn, det er også super godt, men små børn kan ikke altid være stille når de leger, det ved vi jo alle  og derfor skal vi alle være med til at gøre det til en fornøjelse, at alle skal være i haven. 

Det skal da nødig gå hen og blive en ren ollekolle have. Voksne larmer også , når de har det sjovt.

 

Vi har ikke hørt til hverken håndværker eller kommunen mht. tilbud og tilladelser til fælleshuset, men det tager formanden fat på straks i morgen.

 

Der er mange, der allerede har betalt haveleje, men der er ca 18 haver der ikke har betalt endnu den 2- 05.

der er to der har fået en aftale. I kr. er det ca 15.000 kr. alt i alt. Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at sidste rettidige betaling er den 30-04.

 

Det er mange der melder sig ind i den kollektive forsikring, det synes vi er super flot, men der er ågså penge at spare for de fleste.

 

Der er fællesarbejde den 12 maj fra 10 til 14.

 

    ¤ Der bliver sat afskærmning op ved slå- ud kummen

    ¤ Vores infostandere skal gøres fast og males

    ¤ De buske der står i kummerne skal klippes ned

    ¤ Kummerne skal gøres rene så de er klar til at blive malet næste gang

    ¤ De rør der står ved rinrider pladsen skal sættes pænere hen så også de kan blive

       malet (mulivis kommer der kæder op mellem rørene.

    ¤ Skilte med fartbegrænsning og andre skilte males, og der kommeret hvor der pas på 

        mig oppe ved Stationsvej.

 

Næste møde er den 21-06 kl. 18.30

Tak for god ro og orden.

 

Sekreteren

    

Bestyrelsesmøde

 Bestyrelsesmøde  den 22-03-2018

 

1.  Referatet fra sidst blev godkendt.

 

2. Formanden fortalte at der var blevet solgt seks huse siden sidste møde. Gennem gang af

de emner der blev drøftet på generalforsamlingen og hvad vi skulle sætte i gang, der skulle

bestilles et skilt hvor der var legende børn, og David skal undersøge, hvad der er 

bedst ar komme på vejen, da der bliver ved med at komme huller og der skal fyldes op

på Rundkærsvej da der altid står vand på vejen, når der regner meget og hele vejen bliver kørt op. Vi skal tale med Preben fra ringrider foreningen om hækken: vi ved godt at det er os der har pligt til at holde det, men da de skal ordne pladsen kan det da ikke være forgæves.

3. Vi må låne en pumpe ved David, nårvi skal åbne forvandet og han har et anlæg med mikrofon og det må vi låne til lysfest.

4.  Så har vi  også diskuteret med at lave nogle konkurrencer om hvem der har de største  græskar og solsikker. Der kommer også en opslagstavle op hvor men kan bytte, sælge hænge billeder op fra gode ferie oplevelser, eller andre gode ideer.

5.  Beretning fra kasseren.  Kasseren fortale at alle med en  undtagelse havde betalt deres forsikring, Giroindbetalingskortene til havelejen er på trapperne til udsendelse engang efter påske.

6. Bestyrelsen går rundt og ser på haver den 26-05  oglørdag den 04-08.  I forbindelse hermed er der udfærdiget ny tekst i påtale brev 1 brevet. Ved en eventuel 2. påtale anvendes forbundets brev.

7.  Der kommer nye låse i lige efter påske, så kan man kommeog bytte nøgler til Cafe den 8. april fra10 til 13.

8.  Næste bestyrelsesmøde den 2 maj.

 

Tak for godro og orden.

 

Sekreterren

generalforsamling

Generalforsamling 10-03-2018

 

1. Valg af derigent

Preben Sørensen blev valgt

2. Valg af stemme udvalg

3. Chan,Lis Kock, Simon, Lisbeth blev valgt

4. Formands beretning:

1 minuts stilhed til æreforBent Stolberg

 

Så gik også dette år det har ikke været det bedste vejr men så kan vi da kun håbe det er en super god sommer i år.

I det forgangne århar foreningen fået lavet en del forbedringer, gårdspladsen er blivet ordnet grus på stierne og der er blevet sat bomme op så ikke alle kan køre igennem, bestyrelsen vil ordne det sådan at den sammenøgle passer til alle låsene bortset den hvor der er toilet nøgle.

Derør som er blevet sat op ved ringrider pladsen, arbejdet er ikke færdig, men der var ikke flere arbejdsdage.

Foreningen har også fået en kollektiv forsikring der er mange der har meldt sig til, det er fint, men i den forbindelse har vi også fået alle vores forsikringer over til det sammeselvskab, og vi har fået en ny ulykkes forsikring der dækker hviset mellem kommer og hjælper med et stykke arbejde udover de fælles arbejds dagene, det gjorde den anden ikke , men det bedste ved det er at vi sparer 4000 kr. om året.

Desværre måtte vi have en ny opvaskemaskine daden gamle blev for dyr at reparere.

Vi havde jubilæum og tilslutningen var stor og det er en fornøjelse at gøre noget hvis der

er opbakning til arangemangerne. Vi fik gavekort ved Skovly, Sønderskov, Sundeved og Kredsen samt ringrider foreningen, en vimpel ved Erling og konen og ved Glentevej 4 og Havdalsvej 24 en kurv med lækkerrier.

Først pååret havde vi også en bustyr den gik også godt men vi kunne godt havde været nogle fler.

Så tager vi fat på et nyt år der stadig nogle ting der skal gøres, de rør som står ude ved ringrider pladsen skal rettes og males og der blive plantet buske i dem for de gavekort som vi fik de var til havecentre, brønringene skal  rengøres og males for det trænger de til.

Vi skal også have gjort noget ved den høje hæk ved ringrider pladsen for som den er nu har  vi ikke mulihed for det.

 Etablering afbaderum og et handicap toilet, og to toiletter som skal bruges i forbindelse med fælleshuset, en fedt udskiller til køkkenet daforsyningen siger at fedtet sætter sig på pumpen.

Derfor er det et ønske om accept til at arbejde videre med at indhentning af firnansering viafonde og donationertil etablering af projektet.

Er der nogen der har nogle spændende aktiviteter så vil bestyrelsen gerne høre fra jer.

Så sigerbestyrelsen og jeg god sommer.

Der blev stillet forslag om fjernelse af bomme:

der blev diskuteret for og imod, men det blev vedtaget at bommene skulle blive.

4. Regnskab med evt. revisors beretningv. Elsebeth Poulsen

Kasseren  frem lage meget fyldes gørende regnskab.  

Regnskabet blev godkent.

5. Ind komne forslag:

Bilag 1. fra Preben Kjergård.

a. Opsætning af div. Brandsluknings midler i fælleshuset.

Det tager Preben sig af, med at indhente priser.

b.  Porte åbnes fra 1 april til 1 november fra 8 - 16 som en prøveperiode.

Forslaget blev forkastet.

c. Alle hække og stier og veje skal være klippe inden en hvisdato så det ser ens og pænt ud.

Det blev vedtaget at ejer bestemmer selv hvornår hækken skal klippes, bae sdet bliver gjort en gang om året, og at der ikke hænger grene ud på stien så det generer biler og andet.

D. Tilladelse til at vagtler i drivhuset.

Forslaget blev forkastet da vagtler betegnes som kæledyr.

e. Brug af batteridrevne haveredskaberi morfartid forslaget blevnedstemt.

Bilag 2. fra bestyrelsen: bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til ordensreglegler:

     A. §5,3 Der må ikke graves kælder og bygges hems.

Forslaget bleb godkent .

Men bestyrelsen skulle arbejde videre med kommunen om at få ændret det med hems.

     b. § 6,6 Der må kun brændes tørt træ som er beregnet til bål:

Forslaget godkent.

     c. § 6,8 Alle medlemmer har pligt tilat holde have og hus i pæn stand, at fjerne ukrudt på sin lod og i hæk samt den halve del af vejen ud for egen have. Hvor der på vejens modsatte side ikke er kolonihaver, skal hele vejens brede holdes evt. hæk klippes, på den nyere del af haveforeningen -fra Stationsvej og til fælleshuset må der være græs på vejen, men man skal holde hækken ren for ukrut og græsset på vejen skal klippes..

Forslaget vedtaget.

     d. § 6,9 Tilføjes Alm Bøg.

Forslaget vedtaget.

      e. § 9 Ændres til at der ikke er tilladt at bruge støjende haveredskaber, græsklipper m.m.  I tidsrummet 11.30 til 14.30 lørdag og søndag, fra 1 maj til 31 august.

Der må oplades batterier meden generator fra kl 8.00 til kl11.00,  der kandog gives tilladelse ved byggeri at bruge generator uden for dette tidspunkt.

       6 . Godkendelse af buget herunder fastlæggelse af kontinggent.

Budget blev frem lagt af Elsebeth, som gjorde opmærksom på at afdelingen skulle stigemed 10 kr.   pr. måned davi skulle have brandmateriel i fælleshuset og en hjertestarter, hjertestarter har vi søgt trykfonden, vi forventer athøre nærmere om kort tid. Hvisvi ikke får en så køber vi måske eller licer en, men vedligeholdelsen skal vi selv overholde.

 Budget blev godkent.

       7.  Valg af formand for 2 år på valg er Birte Sveen.

Birte Sveen  blev genvalgt.

       8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

på valg er Bjarne Viese og Rikke Jensen

Rikkeønsker ikke genvalg.

Bjarne Viese og Michael Falkenhagen blev valgt.

   b. Valg af 3 suppleanter for1 år.

På valg Michael Falkenhagen, Viola Nissen og 1 Vakant.

Viola Nissen og DavidHeissel og Linda Dam blev valgt.

      9. Valg afinterne revisorer for 1 år.

På valg er: Lis Kock og  Ingelise Kilbom:

Lis Kock og Ingelise Kilbom blev genvalgt.

       10.  Valg af vurderingsudvalg for 2 år.

a. På valg er: Preben Kjergård og Finn Hansen.

Preben Kjergård og Finn Hansen Blevgenvalgt.

b. Valg af 2 suppleanter for 1 år:

Chung blev valgt.

         11. Valg til representantskab:

7 personer for 1 år.

1, Suppleant for 1 år

Michael Falkenhaben 

Bjarne Viese

IngeliseKilbom

Linda Dam

Chang

David Heissel

Elsebeth Poulsen

Suppleant: Svend Poulsen

     12.  Evt.

 

 

 

  

 

 

 

 

 .

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.05 | 05:03

Ja, det ser også uforståeligt ud, jeg mener at regnskabet fra vandforsyningen burde være afsluttet????det er resultatet deraf jeg efterlyser. Mvh. Kaj

...
21.05 | 19:21

Hej Kaj vi vil gerne vide hvad du mener, vi forstår ikke dit spørgsmål.
Men skriv hvad det er du vil vide så er Elsebeth klar til at give dig et svar.

...
20.05 | 20:50

SLUTRmEGNSKABET ANG,ERDET PÅTRAPPERNE??????

...
21.05 | 05:54
Standardside har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE