VORES  FORSIKRINGER  STIGER

Alle priser i samfundet udvikler sig - det gælder også for erstatninger. Hver januar er det derfor normalt, at forsikringspriserne bliver indeksreguleret.

I år er det ikke kun generelle prisstigning, der påvirker vores forsikringer. De stiger også i kølvandet af at medlemmerne har haft mange og dyre skader -  især forårsagt af brand.

Vi har forsøgt mange, kreative løsninger fo at undgå stigningen, men det er ikke muligt.

Sådan skrev kolonihaveforbundet i et nyhedsbrev til kolonihaveforeningen i en e-mail, som vi modtag tirsdag eftermiddag den 23. februar.

Det betyder, at vi desværre ser og nødsaget til at informere om en prisstigning på vores forsikringer. På grund af prisstigningens størelse skal I selvfølgelig have mulighed for at vælge en anden forsikring og opsige den nuværende fælles forsikring gennem os i Alm. Brand.

           Ifølge Alm. Brands forsikringspolice (§ 7.3.) kan de ændre betingelser og/eller pris                   med 1 måneds varsel.  Når ændringen er til ugunst for forsikringstageren, betrettiges               forsikringstageren til skriftligt at opsige  forsikringen med 14 dages varsel til                             ændringdagen.

Vi skal derfor påpege: hvis forsikringen opsiges, skal der tegnes en ny forsikring og kvittering for betaling skal fremvises kolonihaveforening Sundsmarks bestyrelse senenst en måned efter opsigelsen.Som minimum skal der tegnes en brandforsikring, da det er et krav fra kolonihaveforbundet ( besluttet på Kolonihaveforbundets kongres i september 2018).

           1. Brandforsikringen stiger fra 245 kr. årligt til 510 kr. årligt. Hertil kommer vores administrationsgebyr for at opkræve forsikringen på 25 kr.

Stigningen på 265 kr. på brandforsikringen, vil blive opkrævet sammen med den haveleje, der opkræves den 30. april 2021 for at undgå øget administration.

            2.Brandforsikring, bygningskasko og indboforsikring stiger fra 945 kr. årligt til 1.420 kr. årligt. Hertil kommer vores administationsgebyr for at opkræve forsikringen på 25 kr.

Stigningen på 265 kr. på ovenstående forsikring, vil blive opkrævet sammen med den haveleje, der opkræves den 30. april 2021 for at undgå øget administration.

Opsigelsen skal ske skriftligt til formanden Birte Sveen på: birtesveen@gmail.com eller kassereren Elsebeth Poulsen på: kassererensundsmark@outlook.dk  eller afleveres i postkassen på fælleshuset senest torsdag den 11. marts, så vi kan nå at sende dem videre til Kolonihaveforbundet rettidigt.

Har vi ikke modtaget jeres opsigelse den 11. marts, betragter vi, at I ikke ønsker at opsige forsikringsaftalen.

Foreningens fællesforsikring er fortsat en af de billigste forsikringer på markedet, på trods af den kraftige stigning i forsikringspræmien. Vælger I at opsige fællesforsikringen, refunderer vi selvfølgelig eventuelt indbetalt præmie vedrørende kommende forsikrings år.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Forsikring

Forsikring anmeldelse af skader.
Efter at der har været brand i kolonien har vi opdaget at der er nogen der ikke helt forstår reglerne. Det forsøger vi her at gøre lidt mere overskueligt.


Ved brand-forsikring skal forstås at der ikke bliver betalt noget for det man har inde i huset, da man bevist har taget den forsikring til 510.-kr. årligt. Som kun huset og grundejerforsikring.
Dem der har den dyre på 1420,-kr. er indbo også med, men man skal være opmærksom på at taksatoren går efter alder og stand af huset, alt har en hvis levetid det har alle forsikringer fået en tabel de går ud fra, men jo mere vedlige holdt deter jo mere giver det , derfor er det meget vigtigt at man gemmer alle kvitteringer hvis man laver en større renovering af huset evt: omvurdering. Udbetaling af penge til udbedring af skader hvis man selv ønsker at gøre det selv, skal man komme med et tilbud fra en tømmerhandel, hvis det er en håndværker der skal udføre arbejdet, skal forsikringen have et tilbud der fra.

Hvis man gør arbejdet selv får man 90 kr. i timen, for timer man bliver enig om.


Noget nyt er at skaden(indbrud, brand eller anden skade) skal i selv kontakte forsikringen.
tlf 57666260
Email Skade.erhverv@almbrand.dk
vores policenr. er 129019182
Og i skal altid huske at oplyse have nr. ( fxe: Energivej 21 er 321)
I skal vide hvad nr vejen har, det er det nr.i skriver foran jeres have nr.


Glentevej har 1

Havdalsvej har 2

Energivej har 3

Nylandsvej har 4

Årupvej Har 5

Mønstervej har 6

Elbovej har 7

Hedebovej har 8

Dalbovej har 9

Rundskærsvej har 10

Stendansvej har 11Brandforsikring:


Brand, el- skade og grundejer:
Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimale bebyggelsesprocent på " hovedhuset". Andre skure, havestuer, carporte mv. er dog dækket af forsikringen på samme måde som hovedhuset.Det er ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da det er foreningens maksimale bebyggelsesprocent( og ikke størrelsen på de enkelte huse), som prisen beregnes ud fra.

Prisen for denne forsikring er: 510,00 kr. + 25.00 i gebyr.

Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med. Forsikringen dækker endvidere hus- grundejeransvar - altså ansvar for uheld og ulykker ( personskade og tingskade) der sker inden for de enkelte havelodder.Bygningskasko:


Bygningskasko dækker maksimal bebyggelsesprocent i foreningen.
Bygningskasko-forsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med:-Stormskade( Definition på storm er en vind på 17,2 m pr sekund)- sky og tøbrud - Udtømning af væsker- Frostsprængning ( Dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet rum med mindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) - Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) - Pludselige skader på bygning - tyveri og hærværk. Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder selvrisiko ved hærværkskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå 7000,00 kr.

Og prisen for denne forsikring 1420,00 kr.+ 25 gebyr pr år.Indboforsikring:


Foreningen har valgt en dækningssum op til 75.000 kr. der gælder for alle de til meldte huse.
Prisen for denne forsikring er 300kr. + 25 kr. i gebyr.
Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med:
Brandskader
Stormskader
Udtømning af væsker

Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt indbrud. Dvs. inbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke
kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser


Priseksempler.
Ved dækningsberettiget skade er der skadeservice med (brand, storm, vandskade, indbrud osv. som kræver skadeservice, afdækning, affugtere osv.
Denne forsikring kan kun tegnes sammen med de andre tre
så samlede pris er 1420kr.+ 25kr. i gebyr.

Kolonihaveforeningen Sundsmark