GENEFORSAMLINGSREFERAT 2023

Afsnit 2.

                     


      10.  Valg af formand / Kasserer:

                             ¤    Kasserer Knud Petersen / Energivej  - genvalgt for 2 år.


       11. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

               Da Mustafa Dakbar, træder ud af bestyrelsen efter 1 år, skal der vælges nyt

               bestyrelsesmedlem for 1 år indtil næste Generalforsamling, da denne 

               bestyrelsesplads normalt er på valg i lige år.

               Da fire melder sig, bliver det på generalforsamlingen vedtaget, at der skal 

               stemmes om de tre.

                           ¤   John Thomsen / Havdalsvej 24 - Genvalgt med fuldmagt for 2 år

                           ¤   Tina Kofoed / Havdalsvej 17 - nyvalg for 2 år

                           ¤   Birgitte Petersen /  Energivej 33 - Genvalgt for 1 år.


       12. Valg af Bestyrelsessuppleanter:

                           ¤    Henning Foged / Mønstervej  5 - ny 1. suppleant for 1 år

                           ¤    Adelaida Sabado ( aida ) Stendansvej - 8 - ny 2. suppleant for 1år

                           ¤ Denne plads er ledig - ny 3 suppleant for 1 år.


       13. Valg af revisorer:

                           ¤   Jonny Kofoed /  Havdalsvej 17 - ny intern revisor for 2 år

                           ¤   Henning foged / Mønstervej 5 - ny suppleant for 1 år.


        14.  Valg af Vurderings udvalg:

                           ¤   Kim Kaad / Havdalsvej 19 - genvalgt for 2 år.

                           ¤   Bodil høj / Energivej 40 - Genvalgt for 2 år.

                           ¤   Henning Foged / Mønstervej 5 - Genvalgt for 2 år

                           ¤   Nicole Iversen / Havdalsvej 19 - genvalgt for 2 år ( bruges i 

                                i nødstilfælle)

                           ¤   Preben Petersen  / Glentevej 1 - Ikke tilstæde, han spørges om 

                                han vil fortsætte.


          15.  Valg af flag ansvalig:

                            ¤   Bodil Høy / energivej 40 - Genvalgt for 1 år.


          16.   Valg af toilet ansvalig:

                            ¤    Birte Sveen / Havdalsvej 6 - Genvalgt for 1 år.


           17.   Valg til repræsentantskab i Kredsen:

                    ( 7 pers. vælges til at repræsentere vores forening til generalforsamling

                    i Kredsen d. 14/3 - 23 i Haderslev )

                            ¤   Nicole Iversen / Havdalsvej 19 - ( Kredsbestyrelsesmedlem)

             

                            ¤   Erwin Dorn / Havdalsvej 10

                            ¤   Lisbeth Overgaard Nielsen / Energivej 27

                            ¤   Bodil Høy / Energivej 40

                            ¤   Thien Houng Chung / Nylandsvej 34

                            ¤   Birte Sveen / Havdalsvej 6

                            ¤   Agnes Jepsen Larsen / Nylandsvej 5

                            ¤   Kim-Anh Thi Nguyen / Nylandsvej 32

            18.  Evt:

                   Donation fra Støtteforening: Knud har optalt, at der er blevet

                   5237 kr. fra SHV. TAK! 

                  Rist i vej:  Medlem ønsker en rist - forhøjer til rist i vejen ved Stationsvej, da 

                  den nuværende rist ødelægger bilerne. Bestyrelsen arbejder på sagen.

                  Årstal på hjemmesiden:  Medlem ønsker både dato og årstal på opslag, bla. 

                  hvornår container kommer.

                  Hjemmesiden:  Medlem anbefaler vi fortsætter med ome.com, som

                  hjemmesideudbyder, da det er det billigste professionelle. Medlem har selv

                  haft one.com i over 10 år, og er tilfreds med dem, hun kender en, som kan 

                  hjælpe os med opsætning, mod betaling.

                  Nye Flag:  Vores flagdame nævner at kolonien har brug for nye flag: 2 stk. 

                  til 10 m. flagstang og 1 stk. til 12 m. Den klarer hun sammen med formanden.

                  Lamper udenfor:  Lamper toiletbygning ved pissoir er indkøbt, og mangler

                  kun opsætning.

                  Varmepumpe/isolering:  Medlem mener, at inden der bliver indkøbt ny

                  varmepumpe, bør der kigges på isolering af vinduer og loft i fælleshuset. 

                  Måske kunne bestyrelsen undersøge om der var fonde der ville give 

                  lidt til energiforbedring. Formanden svarer, at der vil blive arbejdet på det.

                  Gule veste:  Formanden fortæller, at bestyrelsen i denne sæson vil 

                  bestræbe sig på at iføre sig en gul vest med teksten " Bestyrelsen"/ 

                  " Formanden", så medlemmerne er klar  over hvem vi er, når man f. eks.

                  skal ud at bede folk om at dæmpe sig. Vi håber I vil respektere, at vi er 

                  " på arbejde for kolonien", når vi har vesten på. Hvis man ikke retter sig efter 

                  henstillingerne, vil der i grove tilfælde kunne ske politianmeldelse, og ud af 

                  foreningen.

                  Et medlem kommenterer, at bestyrelsen bare kan vise sig mere ude i kolonien,

                  så man ved hvem de er. Det er bestemt også bestyrelsens hensigt at vise sig 

                  ude i kolonien i år, størstedelen af bestyrelsen var meget ophængt med

                  at bygge nye toiletter til kolonisterne sidste år, hvilket gjde det svært at være

                  nærværende for medlemmerne.

                  Fast kontortid:  Der efterlyses en fast kontortid, hvor man kan være mere 

                  sikker på, at få kontaktmed formanden eller Bestyrelsen. Formanden svarer,

                  at han ikke kan afsætte et fast tidspunkt, men man altid kan kontakte på

                  mail, ringe på mobil, sms eller prøve at fange ham i kolonien.


Således opfattet af referent: Lisbeth Overgaard Nielsen


 Tak for god Generalforsamling, og velkommen til sæson 2023

Hiilsen Bestyrelsen.Formand: Erwin Dohrn.     Dirigent: Birte Sveen     Referent: Lisbeth Overgaard Nielsen