HAVER SÆLGES

HAVER SÆLGES:

AL salg af haver skal gå gennem bestyrelsen:

Først skal man selv udfylde en ejererklæring, og den afleveres til formanden som så går sammen med sælger ned i haver og ser om der er noget ulovligt, det er også formanden der videregiver ejererklæringen til vurderingsudvalget, som så går ud og vurderer haven.  Det er sådan at man ikke må sælge sin kolonihave hvis den ikke er vurderet, er det tilfældet bliver der ikke skrevet nogle salgspapirer og køber må ikke opholde sig i haven.

FORSIKRING

  FORSIKRING.

Alle der køber en kolonihave i Sundsmark kolonihaveforening

skal have en brandforsikring.