HVORNÅR VAR DET NU LIGE DET VAR ?

HAVEFORMÆND OG KVINDER GENNEM TIDERNE

Den første formand i Sundsmark i 1957:
H. C. Andersen

FORMÆND ved sammenlægningen i 1976

SUNDSMARK: Knud E. Jacobsen
NYLAND: Thomas Jensen
MØNSTER: Jørgen Krogh

HAVEFORMÆND fra 1976:

1976-1982
Knud E. Jacobsen
1982-1984

Chr. Jørgensen
1984-1990

H. O. Kunstmann
1990-1994

Kjeld Bergmann
1994-2008

Lis Kock
2008-2010

Willy Nielsen
2010

Carl Kublick / Jytte Kjær-Fog

 
November 2010-
 2014

Mir Bastian Wiese 

Oktober 2014 - 2022

Birte Sveen

Marts 2022  - 2024

Erwin Dohrn        

Marts 2024  

Lisbeth Overgaard

KHF SUNDSMARK GENNEM TIDERNE

1957
KHF Sundsmark fik de første 21 haver og der afholdes stiftende generalforsamling den. 18.11.1957

1958

Sundsmark får yderligere 25 haver

1959

Mønsterkolonien flytter til Sundsmark.
Nedlæggelse af vandledning i kolonien / Alle får en taphane (2 øre pr. m2.)

1960

Indmeldelse i 18. Kreds.
Der bliver drænet i haverne.
Ulkebøl haveforening får yderligere 117 haver

1961

Ansøgning ved Sønderborg kommune om en festplads
ved pumpestationen godkendes.
Sønderborg kommune foreslår pga. afregning af jordleje
en fælleskontrakt, da Nyland også er kommet til Sundsmark.
Sønderborg kommune forespørges om muligheden for at
erhverve "gården" når den bliver ledig.

1962

Der er store problemer med vand i haverne.

1963

Man ønsker at ramme kolonien ind ved evt. at plante træer eller buske.

1964

Foreningen ønsker at udtræde af Forbund og Kredsen.

1965

Dyrejagt på området overgår til Kredsen.

-

1975

Der bliver udlagt nye haver.

1976

De tre kolonier (Sundsmark, Nyland og Mønster) bliver sammenlagt.
Hele området bliver nu kaldt Kolonihaveforeningen Sundsmark.
Bebyggelsen må nu være på 18 m2, modsat førhen m2.

1977

Ændring af sti og havenumre bliver gennemført.
Lejekontrakten ved Sønderborg kommune
forlænges til 31.3.192

1978

KHF Sundsmark for en vandrepokal fra Sønderborg kommune
til brug ved havebedømmelse for veldyrket have.
Al afbrænding og vanding mellem 10-16.00 forbydes.
Vejen op til gården bliver nedlagt og der anlægges en ny vej
ind til kolonien fra Stationsvej.

1979

Ved havebedømmelse indføres der en præmie fra Arbejdernes Landsbank.
Pensionister får kr. 60 fra Sønderborg kommune til hjælp med haveleje.

1980
Lysfesten starter. Ideen opstod fordi havemedlemmerne have lys i haverne til sommerfesten – Man ville hellere have 2 fester.
Kommunen tilbyder at købe laden til klubhus.

1981
Haveforeningen køber en kompost maskine.

1982
Haveforeningen får yderligere 50 haver.
Indmeldelsesgebyr stiger til kr. 200,-
Gebyret for ikke at betale kontingent til tiden stiger fra kr. 10,- til kr. 50,-.
Sundsmark holder 25 års jubilæum.
Lejekontrakten med kommunen forlænges til 1997.
Det bliver vedtaget at protokollen/ referatet skal underskrives af bestyrelsen efter hvert møde.

1983
Tirsdag den 1. marts kl. 10.00 overtager haveforeningen laden
– årlig leje er kr. 99,-.
Standard dagsorden bliver indført.
Man bliver enige om at holde ”efterfest” for de aktive medlemmer, hvor alle slatter drikkes.

1984
For at medlemmerne kunne blive bedre orienteret, besluttede man at slå referater fra bestyrelsesmøder op på opslagstavlen.

1985
Foreningen indfører de ”grønne” lejekontrakter.
Ny vandrepokal fra Sønderborg Kommune for veldyrket have.
Kontingent stiger til kr. 90,-
Der bliver planlagt grønt område / fællesareal for medlemmerne der hvor det tidligere stuehus lå.
Foreningen uddeler diplomer for veldyrket have.

1986
Forhøjelse af vandafgift fra kr. 0,35 til 0,50.

1987
Kommunen giver tilladelse til bebyggelse på op til 30 m2.
Der må placeres drivhuse på grunden.

1988
Foreningen får afdrag og rentefrit lån fra Kommunen på kr. 21.000,- til etablering af et nyt tag på Fælleshuset.
Alle medlemmer bliver registreret i kartoteket.

1989
Sønderborg Tjenerforeningens Støttefond har givet tilsagn om støtte til en mønttelefon på kr. 7.000,-.
Foreningen får et fifty-fifty lån til nye gulve i laden.

1990
Der vedtages en bøde på kr. 100,- for overtrædelse af vandingsreglerne.
Der laves nye toiletter ved Fælleshuset.
Hastighedsskilte på 15 km/t sættes op på havevejene.

1991
Loftet bliver lavet i Fælleshuset.
Vandafledningsafgiften diskuteres med Kommunen.

1992
KHF Sundsmark bliver kåret til årets koloni i et Danmarks mesterskab.
Titlen blev fejret med en reception.
Kontingentet kan nu betales gennem betalingsservice.

1993
Telefonboksen skiftes ud pga. nye mønter.
Der bliver nedlagt en stor tanke til toiletterne og køkkenet på henholdsvis 10.000 liter og 2500 liter.
WC i haverne afskaffes – igen må have afløb.

1995
Vandafledningsafgiftssagen med kommunen tabes i retten.

1996
Standard breve bliver indført.
Jordlejen stiger med kr. 0,10
Der bliver indkøbt 3 nye geværer til brug ved sommerfesten.
Foreningen skal selv klippe hækkene ud mod offentlig vej samt fjerne sneen.
Telefonen bliver spærret for notering og ingen ”modtager betaler” samtaler.

1997
40 års jubilæums fest bliver afholdt.
Der bliver lavet et jubilæumshæfte til alle medlemmer.

-

2009
KHF Sundsmark får sin egen hjemmeside.

2010
Det bliver besluttet på generalforsamlingen at loftet i Fælleshuset skal renoveres.

2011
Loftet i Fælleshuset bliver renoveret /vægge og vinduer bliver malet - Alt bliver udført ved frivillig hjælp fra kolonister for at holde udgifterne nede. Der bliver indkøbt nye stole til Fælleshuset.

På årets generalforsamling bliver det vedtaget at:
- Hækhøjden bliver forhåndsgodkendt hævet til 1,6 m.
- Alle haver skal have en postkasse ved havelågen.
- Havemedlemmer der udebliver fra fællesarbejde bliver pålagt en serviceafgift på kr. 200,-
- Der indføres "morfar" tid i kolonien i weekenderne for at mindske motorstøjen fra haveredskaber og kompressorer.

Der bliver lagt småsten på alle havevejene i den gamle del af haveforeningen.

KHF Sundsmark bliver BBR registreret - Hele haveforeningen bliver målt og registreret af Kommunen.
I den forbindelse ændres Fasanvej til Nylandsvej og Årrupvej ændres til Borrevej for at undgå forvirring om vejnavne i Sønderborg.

2012
Forsættelse følger ;-)